Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam làm tốt vai trò đoàn kết đồng bào Công giáo

(VOV5) - Phát biểu tại Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 6 nhiệm kỳ 2013-2013 diễn ra sáng 20/11, tại Hà Nội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh 30 năm qua, kể từ khi thành lập, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đóng góp không nhỏ vào việc khởi xướng và vận động đồng bào giáo dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn an ninh, trật tự...

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam làm tốt vai trò đoàn kết đồng bào Công giáo - ảnh 1
Chủ tịch nước phát biểu tại Đại hội


Ghi nhận những đóng góp to lớn đó Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định bước vào giai đoạn mới, Đảng và Nhà nước tiếp tục chăm lo và tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động vì sự phát triển chung của đất nước: “Đường lối, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước là luôn luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Đảng và Nhà nước cũng quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo Hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo và được Nhà nước công nhận, đúng quy định của pháp luật”. Để phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, Đảng và Nhà nước động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc. Qua đó, đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người vào mặt trận chung, tăng cường đồng thuận xã hội.

Chủ tịch nước Trương tấn Sang cũng đề nghị Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối giữa đạo và đời, tập hợp, đoàn kết đồng bào công giáo cả nước, động viên đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, để đồng bào công giáo có cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác