Trình độ A2 - Bài 2: Ở bưu điện (Tiết 2)

(VOV5) - Trình độ A2 - Bài 2: Ở bưu điện (Tiết 2)
(VOV5) - Trình độ A2 - Bài 2: Ở bưu điện (Tiết 2)

Trình độ A2 - Bài 2: Ở bưu điện (Tiết 2) - ảnh 1

Phản hồi

Các tin/bài khác