Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1 - ảnh 1Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. Ảnh: qdnd.vn

Sáng 3/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến Hội nghị báo cáo viên Trung ương Tháng 1/2021, tại 2 nghìn 260 điểm cầu trên cả nước. Dự hội hội nghị có ông Nguyễn Xuân  Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Xuân Thắng thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công toàn diện trên tất cả các mặt, đặc biệt trong đó thành công nhất trên 3 phương diện: sự chuẩn bị về văn kiện, công tác nhân sự và công tác tổ chức Đại hội.

Đặc biệt, các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII gồm các đại biểu tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trưởng Ban Đối Ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân thông tin về tổng quan tình hình thế giới và công tác đối ngoại của Nhà nước trong năm 2020, định hướng năm 2021.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác