Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ bế mạc trong ngày thứ Hai, 01/02

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 5 của Đại hội XIII  phát ra chiều 30/1 cho biết trong chiều 30/1, Đại hội đã bầu Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII. Sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, sẽ thông báo danh sách Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII ( cả chính thức và dự khuyết).

Ngày mai, 31/01/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, trong phiên họp buổi sáng 30/1, Đại hội thông qua việc điều chỉnh Chương trình làm việc của Đại hội. Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc trong ngày thứ Hai, 01/02/2021.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác