Đảng viên tâm đắc sau khi học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

(VOV5) - Các báo cáo tại hội nghị đã chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo, qua đó, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Trong 2 ngày 27 và 28/3 tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều đảng viên tại Thành phố Hồ Chí Minh hào hứng, phấn khởi vì sớm được tiếp cận, nghe trực tiếp các vị lãnh đạo cấp cao quán triệt Nghị quyết.

Đảng viên tâm đắc sau khi học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam - ảnh 1Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: vov.vn

Ông Nguyễn Dân Quyền, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết.  “Cựu chiến binh rất tâm đắc một điều là muốn thực hiện Nghị quyết thì phải có con người, đặc biệt là phải có thế hệ kế tiếp cho nên cựu chiến binh làm sao cải tiến việc tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, làm sao cho hấp dẫn, để thế hệ trẻ dễ dàng tiếp thu, để có được niềm tự hào. Điều đó đòi hỏi cựu chiến binh phải cố gắng rất nhiều.”

Các báo cáo tại hội nghị đã chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo, qua đó, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Quận 2, cho rằng: “Tinh thần của các đảng viên và cán bộ chủ chốt đi dự đông đủ và nghiêm túc. Sau khi dự chúng tôi có thời gian để viết lại thu hoạch những điều tâm đắc và những vấn đề chúng tôi đã nắm để từ đó có kế hoạch để triển khai cho các tổ chức, đơn vị của chúng tôi trong thời gian tới.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác