Học giả Canada: Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra đường hướng chiến lược cho tương lai Việt Nam

(VOV5) - Điểm nhấn trong bài viết là vấn đề quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
Học giả Canada: Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra đường hướng chiến lược cho tương lai Việt Nam - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: VOV

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, các học giả Canada đánh giá cao những tư tưởng trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Các học giả đều cho rằng bài viết đã nêu một số vấn đề có nội hàm rộng lớn, phong phú trên cơ sở cả lý luận và thực tiễn, nhấn mạnh chủ nghĩa xã hội được đề cập ở đây là chủ nghĩa xã hội khoa học dựa trên học thuyết Mác - Lênin trong thời đại ngày nay. 

Điểm nhấn trong bài viết là vấn đề quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Các học giả cũng cho rằng Việt Nam đã tự định vị là một điểm đến lý tưởng ở Đông Á để thu hút nhiều hơn nữa đầu tư từ các ngành khoa học và công nghệ trong tương lai khi thế giới dần thoát khỏi đại dịch COVID-19.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác