Chương trình Mục tiêu quốc gia 135 của Quảng Ninh về đích trước một năm so với dự kiến

 

Bằng nhiều cách làm cụ thể và sáng tạo, nhất là việc có một đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án 196) đã giúp tỉnh Quảng Ninh hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia 135 trước 1 năm so với kế hoạch.

Chương trình Mục tiêu quốc gia 135 của Quảng Ninh về đích trước một năm so với dự kiến - ảnh 1  Xã Việt Dân (Đông Triều, Quảng Ninh) là xã đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. (VOV)

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh đã dành hơn 1.770 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hóa tạo sự đổi thay mạnh mẽ về kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội và nhận thức của người dân tại các khu vực nông thôn, miền núi, biên giới và địa bàn đặc biệt khó khăn.

Đến nay, điều kiện sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người tăng đạt bình quân hơn 32 triệu đồng/năm, gấp đôi so với năm 2015; số hộ nghèo giảm từ 62% xuống còn hơn 13 %.

Để thực hiện thoát nghèo bền vững, thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xây dựng đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tập trung nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, đúng theo tinh thần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác