Khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

(VOV5) - Dự thảo Nghị quyết đề xuất bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2020 đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức...


Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội khi tham dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Văn kiện được cho là sẽ khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa.

Khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn - ảnh 1

Việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là hình thức hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân. Số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm đã và sẽ trực tiếp hỗ trợ người nông dân có thêm vốn để tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp; qua đó giúp người nông dân cải thiện cuộc sống, giảm bớt khó khăn, gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Theo quy định hiện tại, chỉ còn một số ít đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp như hộ gia đình, cá nhân sử dụng vượt hạn mức đất nông nghiệp; tổ chức  sử dụng đất nông nghiệp; đơn vị vũ trang nhân dân được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất nông nghiệp. Nay, dự thảo Nghị quyết đề xuất bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2020 đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức; toàn bộ diện tích đất nông nghiệp mà tổ chức đang trực tiếp sử dụng để sản xuất nông nghiệp; đất nông nghiệp được Nhà nước cho đơn vị vũ trang nhân dân thuê.

Việc bổ sung thêm đối tượng được miễn thuế đất nông nghiệp được xem là giải pháp khuyến khích các hộ nông dân, tổ chức đầu tư vào phát triển nông nghiệp nhiều hơn, hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Văn Thể, đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, cho rằng: "Tôi nghĩ rằng không tính thuế đất, doanh nghiệp và dân  có thể sản xuất lớn. Những người không còn đất nữa thì họ nghĩ đến việc làm công nhân, làm dịch vụ. Như vậy sẽ chuyển đổi lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, hiệu quả cao sẽ hơn nhiều"


Số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn của hộ gia đình, cá nhân chỉ khoảng 34,3 tỷ đồng/năm là không lớn và có tác động không đáng kể tới thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, một số đại biểu cho rằng nếu bổ sung thêm bất kỳ đối tượng được miễn thuế nào cũng phải tạo ra ý thức trách nhiệm của người dân khi sử dụng đất. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, đoàn Bình Định cho rằng "Nghị quyết này đối với người dân khi trả tiền thuế thì họ cũng cố gắng làm gì đó trên đất để bù lại thuế. Nếu bây giờ được miễn thuế thì bao nhiêu đất họ cũng giữ vì đâu có phải trả thuế. Đề nghị trong Nghị quyết những quy định nào tiếp tục mở rộng đối tượng miễn giảm thì phải có điều chốt lại là với điều kiện tích tụ ruộng đất".


Về thời hạn miễn thuế, một số ý kiến đề nghị Chính phủ tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách về thuế sử dụng đất nông nghiệp sau khi kết thúc thời hạn miễn, giảm thuế để nghiên cứu, sửa đổi phù hợp và ban hành chính sách chung về thuế đối với đất đai (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp), đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.


Dự thảo Nghị quyết nếu được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Việc thực hiện chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, cùng với chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư sản xuất nông nghiệp hợp lý sẽ góp phần tạo ra hệ thống chính sách ưu đãi đồng bộ nhằm thu hút đầu tư, tăng cường nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn.  
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác