Kinh tế Việt Nam với 3 đột phá chiến lược trong năm 2014

(VOV5)- Về triển vọng kinh tế năm 2014, đa số các đại biểu khẳng định Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng chỉ đạt ở mức 5,5%. Do đó, mục tiêu hướng tới của năm 2014 phải tập trung vào 3 trọng tâm: duy trì ổn định vĩ mô, giữ tăng trưởng ổn định; tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp; cải thiện vấn đề việc làm, thu nhập và đời sống của các tầng lớp dân cư.

Tại Diễn đàn, các đại biểu cũng đưa ra đánh giá về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2013; Tổng quan về tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam; đổi mới phân cấp trong cải cách thể chế./. 

Phản hồi

Các tin/bài khác