Ký kết Hiệp định tài trợ khoản viện trợ không hoàn lại 4,2 triệu USD hỗ trợ Việt Nam cải cách thuế

(VOV5) - Mục tiêu của dự án là hỗ trợ cải thiện hiệu quả quản lý thuế thông qua triển khai hệ thống quản lý rủi ro toàn diện và tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ thông tin. 

Ngày 02/08, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết Hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 4,2 triệu USD để triển khai Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa Hệ thống Thuế.

Ký kết Hiệp định tài trợ khoản viện trợ không hoàn lại 4,2 triệu USD hỗ trợ Việt Nam cải cách thuế - ảnh 1 Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam Ousmane và bà Nguyễn Thị Hồng Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết Hiệp định. - Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ cải thiện hiệu quả quản lý thuế thông qua triển khai hệ thống quản lý rủi ro toàn diện và tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ thông tin. Dự án cũng hỗ trợ hiện đại hóa khuôn khổ chính sách thuế thông qua đánh giá tác động thay đổi chính sách thuế. Tập trung vào hệ thống thuế, dự án cũng sẽ giúp cải thiện huy động nguồn lực trong nước, một trụ cột quan trọng để củng cố tài khóa.

Một hợp phần quan trọng của dự án là xây dựng lộ trình hiện đại hóa hệ thống CNTT quản lý thuế, qua đó, giúp Tổng cục Thuế áp dụng những giải pháp CNTT hiện đại cho quy trình nghiệp vụ của ngành. Một hợp phần khác tập trung tăng cường năng lực cho các nhà hoạch định chính sách về các kĩ năng phân tích và soạn thảo chính sách thuế để phù hợp với các mục tiêu đề ra trong Chiến lược Cải cách Thuế của Việt Nam và các thông lệ quốc tế tốt nhất. Phân tích này cũng hỗ trợ xây dựng khung pháp lý để ban hành thuế tài sản.

Khoản viện trợ không hoàn lại này do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Nguồn Nhân lực và Chính sách do Ngân hàng Thế giới quản lý.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác