Tái cơ cấu Nông nghiệp Việt Nam: Từ Chính sách đến Thực tiễn

(VOV5) - Đây là chủ đề của hội thảo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức sáng nay, tại Hà Nội.


Các đại biểu cho rằng đầu tư công để tái cơ cấu nông nghiệp cần được thực hiện có trọng điểm, không tràn lan, giúp nông dân ở vùng khó khăn, đói nghèo có đủ lương thực, thực phẩm. Đồng thời giúp nông dân ở vùng sản xuất nông sản hàng hóa nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân cho rằng tái cơ cấu nông nghiệp cần xây dựng mô hình về công nghiệp hóa trong nông nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp để có thể sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại có giá trị gia tăng cao:  Trên cơ sở hệ thống Luật pháp mới ban hành, thời gian tới, ngành khoa học công nghệ phải đầu tư theo chuỗi từ khâu giống đến khâu canh tác, bảo vệ thực vật, thu hoạch, bảo quản chế biến và xuất khẩu. Trong Nông nghiệp có 3 sản phẩm được Chính phủ coi là sản phẩm quốc gia là: Lúa gạo, cá da trơn, nấm ăn và nấm dược liệu. Cả nhà nước và doanh nghiệp cần tập trung đầu tư cho 3 sản phẩm này."

Phản hồi

Các tin/bài khác