Công bố, phổ biến Tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Dự án công bố và phổ biến các Tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước.


Dự án sẽ công bố và phổ biến các Tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước từ năm 2012 trở về trước, nhằm xây dựng bộ sách “Tổng tuyển tập về văn học cách mạng Việt Nam” gồm 367 tác phẩm của 121 tác giả đoạt Giải thưởng Nhà nước, qua đó phản ánh thành tựu văn học cách mạng hùng hậu, khẳng định diện mạo hoàn chỉnh mang tính hệ thống về một thời kỳ lịch sử vĩ đại của dân tộc. Đối tượng thụ hưởng dự án là các bạn đọc trong và ngoài nước quan tâm đến văn học nghệ thuật, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhân dân và chiến sĩ ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; các trung tâm văn hóa, xã hội; các viện chuyên ngành và các nhà chuyên môn nghiên cứu; hệ thống các trường đại học, các cơ quan báo chí và các học viện tuyên truyền báo chí của hệ thống công tác văn hóa, tư tưởng từ Trung ương đến địa phương (cấp tỉnh).

Phản hồi

Các tin/bài khác