Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình thông báo cho ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh

(VOV5) - Căn cứ Quyết định thi hành án số 90/QĐ-CTHADS ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 05/QĐ-CTHA ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Biên bản bán đấu giá thành tài sản ngày 28/4/2020 của  Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình thông báo cho:

Người phải thi hành án: ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh, địa chỉ: TDP 15 phường Bắc Lý, Tp Đồng Hới tỉnh Quảng Bình.

Kết quả bán đấu giá thành tài sản kê biên cụ thể như sau:

Quyền sử dụng thửa đất số 113 tờ bản đồ số 106 (theo bản đồ địa chính mới thuộc thửa đất số 62 tờ bản đồ số 117), tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI843537, có diện tích 93,6m2 (đất ở tại đô thị 90m2, đất trồng cây lâu năm 3,6m2)­­ do UBND thành phố Đồng Hới cấp ngày 09/5/2008 mang tên ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh và tài sản gắn liền trên đất là 01 ngôi nhà 02 tầng được xây dựng năm 2009, có diện tích xây dựng là 78,0m2/ sàn.

Tài sản trên đã bán đấu giá thành với giá: 756.669.826đ (Bảy trăm năm mươi sáu triệu, sáu trăm sáu mươi chín ngàn, tám trăm hai mươi sáu đồng), sau khi đã được giảm giá lần thứ nhất và tổ chức bán đấu giá lần thứ 02 (hai).

Người mua trúng đấu giá tài sản trên là: ông Phạm Văn Hoàng, bà Nguyễn Thanh Loan, địa chỉ: phường Đức Ninh Đông,Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Vậy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình thông báo kết quả bán đấu giá thành tài sản kê biên, để ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh biết và thực hiện các quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.

Phản hồi

Các tin/bài khác