TAND tỉnh Quảng Bình thông báo cho anh Từ Anh Dũng

(VOV5) - Địa điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, hòa giải và xét xử vụ án: Tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình thông báo cho anh Từ Anh Dũng, sinh ngày 24/3/1982; chứng minh nhân dân số 194105020 cấp ngày 11/12/2013; Nơi ĐKHK trước khi xuất cảnh: Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Hiện trú tại: No 19, Dingpu village, jhangpu town ship, chiay country, Taiwan (R.O.C) về việc Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đang giải quyết vụ án “Ly hôn” giữa nguyên đơn chị Trương Thị Lệ Hằng, sinh ngày 15/08/1984 căn cước công dân số 044184001046 cấp ngày 01/3/2017; Hiện trú tại: Tổ dân phố 13, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  với bị đơn anh Từ Anh Dũng.

* Thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần thứ nhất vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2020; Nếu phiên họp lần thứ nhất hoãn thì thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần thứ hai vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 01 năm 2021.

* Thời gian mở phiên tòa xét xử vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2021. Nếu phiên tòa lần thứ nhất hoãn thì thời gian mở lại phiên tòa lần thứ hai vào lúc 07 giờ 30 phút 12 tháng 05 năm 2021.

Địa điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, hòa giải và xét xử vụ án: Tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình.

 Yêu cầu anh Từ Anh Dũng có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, hòa giải và xét xử vụ án. Trường hợp anh Từ Anh Dũng vắng mặt, Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phản hồi

Các tin/bài khác