Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tìm kiếm ông Đường Nguyễn Minh, sinh năm 1960

(VOV5) - Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. 
 

Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ thông báo tìm kiếm ông Đường Nguyễn Minh, sinh năm 1960. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Số 36/24, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Ông Đường Nguyễn Minh vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2011.

Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Đường Nguyễn Minh liên hệ với Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều theo địa chỉ: Số 400, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Đường Nguyễn Minh thì thông báo cho Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều theo địa chỉ như trên, Ủy ban nhân dân phường Hưng Lợi, người yêu cầu.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức của ông Đường Nguyễn Minh thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

Phản hồi

Các tin/bài khác