Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 thực hiện mục tiêu kép

(VOV5) - Sáng 29/10, tại Hà nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức “Hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050”.
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 thực hiện mục tiêu kép - ảnh 1Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: baodautu.vn

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đóng vai trò hết sức quan trọng trong thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, góp phần thực hiện phục hồi kinh tế hậu COVID 19, hướng tới phát triển kinh tế xanh, đồng thời là tiền đề để cụ thể hóa các mục tiêu phát thải carbon thấp, đóng góp vào sự hạn chế gia tăng nhiệt độ toàn cầu: "Chiến lược đã tạo ra được nhận thức chung hết sức có ý nghĩa và tầm quan trọng của tăng trưởng xanh cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước. Tuy nhiên thì mặc dù nhận thức là rất quan trọng, nhưng hành động để triển khai nhận thức đó còn có ý nghĩa thực tiễn quan trọng hơn, nhằm đạt được các mục tiêu chỉ tiêu thông qua việc thực hiện đồng bộ tổng thể các nhiệm vụ giải pháp, đặc biệt là trong bối cảnh các thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các quốc gia đang có chiều hướng ngày càng gia tăng. Hội nghị hôm nay là một hành động thiết thực đầu tiên để thống nhất các hành động cần triển khai trong thời gian tới nhằm đạt được các mục tiêu mà Chiến lược đã đề ra".

Chiến lược Tăng trưởng xanh đặt ra bốn mục tiêu quan trọng gồm: Giảm phát thải khí nhà kính, Xanh hóa các ngành kinh tế; Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững và Xanh hóa quá trình chuyển đổi. Chiến lược đặt ra mốc đến năm 2030, cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít nhất 15% so với năm 2014. Xa hơn, năm 2050, cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít nhất 30% so với năm 2014.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác