Diễn đàn doanh nhân Việt Nam 2019

Diễn đàn doanh nhân Việt Nam 2019

(VOV5) - Diễn đàn doanh nhân Việt Nam 2019 do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam...