Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh-Ánh sáng của trí tuệ và niềm tin

(VOV5) - Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là văn kiện có giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc. 


Đây là chủ đề của hội thảo khoa học diễn ra sáng nay, tại thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 160 tham luận gửi tới hội thảo là các chủ đề như: Di chúc Hồ Chí Minh –Di sản vô giá của dân tộc và nhân loại trong thời đại mới, Di chúc Hồ Chí Minh mang tính chất cương lĩnh của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, Di chúc của Bác với việc đổi mới tư duy về con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam...Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh-Ánh sáng của trí tuệ và niềm tin - ảnh 1
Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoa Xinh phát biểu tại hội thảo khoa học “Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Ánh sáng của trí tuệ và niền tin”. Ảnh: Hữu KhoaTại hội thảo, các đại biểu khẳng định Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là văn kiện có giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc. Đảng và nhân dân Việt Nam coi di chúc của Hồ Chủ tịch là tài sản vô giá, xứng đáng xếp vào đỉnh cao giá trị trong kho tàng văn hóa tinh thần dân tộc. Giáo sư,Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, phân tích:  
"Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện rõ tình cảm trí tuệ, tính kiên định của đường lối cách mạng, thể hiện tinh thần đổi mới trong quá trình thực thực hiện đường lối kiên định. Nó thể hiện tính định hướng cho cách mạnh Việt Nam sau này." Các đại biểu cũng cho rằng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện trong di chúc của Người càng có nhiều ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng chỉnh đốn Đảng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, trong chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa.


Phản hồi

Các tin/bài khác