Quốc hội nhất trí mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 khoảng 6%

(VOV5) - Mục tiêu tổng quát đề ra cho năm 2021 là tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong phiên họp sáng 11/11 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với đa số đại biểu tán thành.

Quốc hội nhất trí mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 khoảng 6% - ảnh 1Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. - Ảnh: quochoi.vn 

Nghị quyết nêu rõ: mục tiêu tổng quát đề ra cho năm 2021 là: tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh, phát triển mạnh thị trường trong nước.

Nghị quyết đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6%. Quy mô GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 USD/người. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1-1,5 điểm phần trăm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác