Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và chúc Tết Đảng bộ và nhân dân Long An


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và chúc Tết Đảng bộ và nhân dân Long An - ảnh 1


Sáng 21.1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và chúc Tết Đảng bộ và nhân dân Long An. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Long An đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội; đặc biệt trong điều kiện khó khăn tỉnh đã thực hành tiết kiệm, ưu tiên cho đầu tư phát triển và tích cực huy động các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế để tham gia đầu tư phát triển. Chủ tịch nước mong muốn sang năm mới tỉnh Long An tiếp tục thực hiện  4 chương trình đột phá, 9 công trình trọng điểm, trong đó chú ý thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3 về cơ cấu lại nền kinh tế, đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng đáp ứng sự mong đợi của của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác