Công bố Bộ chỉ số cải cách hành chính

(VOV5) - Lễ Công bố Bộ chỉ số cải cách hành chính diễn ra sáng 17/12, tại Hà nội. Đây là những tiêu chí được xây dựng nhằm giúp Chính phủ theo dõi, đánh giá, xếp hạng các bộ, các tỉnh thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm.

Công bố Bộ chỉ số cải cách hành chính  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông tập trung làm tốt việc phổ biến về Bộ chỉ số cải cách hành chính. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Bộ chỉ số cải cách hành chính đánh giá một cách toàn diện, thực chất và khách quan việc triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính ở cấp Bộ và cấp Tỉnh. Bộ chỉ số cũng là cơ sở để so sánh, xếp hạng kết quả cải cách hành chính hàng năm giữa các bộ, các tỉnh, thành với nhau. Cụ thể, đối với cấp Bộ, kết quả cải cách hành chính được đánh giá thông qua 7 lĩnh vực, trong đó có công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh
“Nếu bộ máy của chúng ta còn chưa nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính với công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước, chưa xác định rõ những công việc cải cách hành chính cụ thể cần phải ưu tiên giải quyết thì cải cách hành chính vẫn là hình thức, không thực chất. Bối cảnh công tác cải cách hành chính như vậy đòi hỏi Bộ nội vụ và các Bộ, ngành địa phương cần nhận thức và hiểu rõ rằng bên cạnh bộ công cụ đánh giá kết quả cải cách hành chính được công bố hôm nay, chúng ta cần phải rất chú trọng đến nội dung cải cách hành chính trong từng giải đoạn, trành dàn trải, tránh phân tán trong tổ chức thực hiện.”

Phản hồi

Các tin/bài khác