Hậu Giang quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản

(VOV5)- Toàn tỉnh Hậu Giang có 11 khu vực được đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản với tổng diện tích 1.405 ha.


Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt "Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”. Quy hoạch nhằm mục tiêu tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản; huy động các nguồn lực khai thác, chế biến khoáng sản đạt hiệu quả cao nhất, đặc biệt là khoáng sản vật liệu xây dựng, gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác. Bên cạnh thực hiện các giải pháp chính sách, vốn và công nghệ, nguồn lực bảo vệ môi trường, tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, kiểm tra, thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản đối với tổ chức, cá nhân theo quy định. 


Toàn tỉnh Hậu Giang có 11 khu vực được đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản với tổng diện tích 1.405 ha.Việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn là cơ sở khoa học, điều kiện giúp Hậu Giang quản lý, khai thác khoáng sản hợp lý, mang lại giá trị kinh tế cao và bảo vệ hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác