Hội thảo khoa học về chiến thắng Tây Bắc

(VOV5) - Sáng 5/12, tại thành phố Sơn La, diễn ra Hội thảo khoa học “Chiến thắng Tây Bắc 1952 – tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam và bài học lịch sử”.Hội thảo khoa học về chiến thắng Tây Bắc - ảnh 1
Toàn cảnh đồn Nghĩa Lộ bị san phẳng trong chiến dịch Tây Bắc (1952)
Ảnh: Tư liệu Bảo tàng Yên Bái


Cách đây 60 năm, vào Thu Đông 1952, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, quân và dân Việt Nam mở chiến dịch tấn công Tây Bắc, làm thất bại âm mưu mở rộng chiếm đóng và thành lập “Xứ Thái tự trị” của thực dân Pháp, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng một vùng rộng lớn ở địa bàn chiến lược quan trọng, nối thông Tây Bắc với căn cứ địa Việt Bắc, vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh, Thượng Lào và căn cứ địa cả nước. Từ ý nghĩa đó, Chiến thắng Tây Bắc 1952 được đánh giá là sự kiện lịch sử quan trọng, có ý nghĩa lịch sử mang tầm chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tiến lên giành thắng lợi quyết định.


Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng thảo luận, tập trung phân tích, đánh giá Tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và những bài học kinh nghiệm của chiến thắng Tây Bắc… Thiếu tướng Vũ Quang Đạo, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, cho biết: “Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Tây Bắc, chúng ta nhìn nhận lại mốc lịch sử, nhìn nhận lại và rút ra những bài học kinh nghiệm lịch sử không gì khác hơn là để truyền lại cho các thế hệ thanh niên hiện nay 
và các thế hệ kế tiếp sau. Những bài học ấy không chỉ có giá trị đối với thanh niên, mà còn giá trị trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước và của tất cả các lực lượng, làm sao để tăng cường sức mạnh đại đoàn kết của cả nước, phát huy truyền thống lịch sử văn hóa và dân tộc và chính sức mạnh đó là một trong những cội nguồn để chúng ta giành những thắng lợi trong thời kỳ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”./.

Phản hồi

Các tin/bài khác