Hợp tác giữa cơ quan Lưu trữ Việt Nam và Pháp

(VOV5) - Hôm qua (20/01), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ Việt Nam) và Cục Lưu trữ (Bộ Văn hóa và Thông tin Pháp) ký kết thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực lưu trữ.

Hợp tác giữa cơ quan Lưu trữ Việt Nam và Pháp - ảnh 1
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan Lưu trữ Việt Nam và Pháp (Ảnh: tuoitrethudo.vn)

Theo thỏa thuận, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam và Cục Lưu trữ Pháp cùng trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài liệu lưu trữ, đặc biệt là về thu thập, bảo quản, tu bổ, phục chế, số hóa tài liệu, cũng như trong lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lưu trữ; trao đổi các ấn phẩm, tài liệu nghiệp vụ, các danh mục, tuyển tập và tư liệu khác có thể giúp nâng cao sự hiểu biết về công tác lưu trữ ở mỗi nước.

Hai bên cung cấp cho nhau những thông tin về các phông lưu trữ liên quan đến lịch sử của mỗi nước và mối quan hệ giữa hai nước; tăng cường việc trao đổi các bản sao tài liệu lưu trữ phù hợp với luật pháp hiện hành của mỗi nước; hợp tác và nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà nghiên cứu của hai nước tiếp cận các phông lưu trữ thuộc thẩm quyền quản lý của mỗi bên; thực hiện các hoạt động hợp tác về chuyên môn nghiệp vụ, cùng xuất bản các tuyển tập tài liệu liên quan đến mối quan hệ lịch sử giữa hai nước; tổ chức các triển lãm chung về tài liệu lưu trữ, triển lãm thực và triển lãm ảo.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác