Mặt trận Tổ quốc cần phát huy hơn nữa vai trò của các Hội đồng tư vấn

(VOV5) - Sáng nay 7/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị nêu ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng thời gian qua, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam luôn thống nhất hành động, bám sát chức năng, nhiệm vụ tư vấn; Tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án Luật, các chính sách kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Theo ông Nguyễn Túc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn về Văn hóa- Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, để các Hội đồng tư vấn làm việc ngày càng hiệu quả, đặc biệt làm tốt hơn chức năng giám sát và phản biện xã hội thì vai trò của người lãnh đạo Mặt trận rất quan trọng. Ông Túc nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hiện nay, tôi mong muốn những người lãnh đạo chủ chốt của Mặt trận,trên cơ sở đường lối của Đảng phải dám đương đầu với mặt trái của cơ chế thị trường, dám nói, dám lên tiếng, nói được tiếng nói của nhân dân. Người đứng đầu có dám làm như vậy thì công tác phản biện xã hội, một nhiệm vụ khó khăn, thường xuyên và động chạm mới thực hiện được”.

Đề cập vấn đề đất đai và vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng cần chủ động tham gia phản biện xã hội để Luật đất đai sửa đổi được thông qua vào năm 2013, giải quyết được những bấp cập của Luật đất đai hiện hành./.

Phản hồi

Các tin/bài khác