Ngày 15/8 khai mạc triển lãm “Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn 1802-1945”

(VOV5)- “Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn 1802-1945” là chủ đề cuộc triển lãm tài liệu lưu trữ, do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tổ chức, sẽ khai mạc vào ngày 15/8 tại Hà Nội.

132 phiên bản thuộc khối Châu bản triều Nguyễn, có niên đại từ Gia Long đến Bảo Đại (1802-1945) sẽ được đưa ra triển lãm, giới thiệu tới công chúng các hình thức ngự phê của Vua triều Nguyễn, cung cấp thêm những thông tin về tư tưởng chỉ đạo của nhà Vua trên văn bản cũng như cách thức phê duyệt trong chế độ văn thư triều Nguyễn.

Châu bản triều Nguyễn là các tập tấu, phụng thượng dụ, chiếu, chỉ dụ, tư, trình, sớ, bẩm....được đích thân nhà Vua Nguyễn ngự lãm hoặc ngự phê bằng mực màu son, truyền đạt ý chỉ hoặc giải quyết các vấn đề chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội...

Triển lãm diễn ra tại sảnh tầng 1 Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, kéo dài đến 31/12/2012./.

Phản hồi

Các tin/bài khác