Ngoại giao Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế

(VOV5) - Với chủ đề trên, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 khai mạc sáng nay, 16/12, tại Hà Nội. Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu Hội nghị.

 

Ngoại giao Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế - ảnh 1
Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị ngoại giao lần thứ 28


Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 có nội dung rất quan trọng là kiểm điểm, đánh giá việc triển khai đường lối đối ngoại và chủ trương hội nhập quốc tế trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng XI, tiếp tục xác định các biện pháp toàn diện, hiệu quả để thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng trong các năm tới: Trong bối cảnh còn 7 năm nữa để hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 2 năm nữa để hoàn thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, ngoại giao cần đi sâu vào những lĩnh vực thiết thân với nhu cầu phát triển của đất nước, hỗ trợ đắc lực thực hiện các mục tiêu của Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020. Chúng ta cần tiếp tục đi sâu, nghiên cứu, kiến nghị các biện pháp đẩy mạnh triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin – tuyên truyền, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân; tăng cường, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại – quốc phòng – an ninh nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chung là giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển.


Ngoại giao Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế - ảnh 2

Biểu dương những thành tích nổi bật của ngành ngoại giao trong những năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XI và những năm tiếp theo, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn diễn biến phức tạp, tính chất vừa hợp tác, vừa đấu tranh trong quan hệ quốc tế diễn ra rất đa dạng có nhiều nhân tố mới: Ngành ngoại giao cần tiếp tục đóng vai trò đi đầu trong việc bảo đảm môi trường hòa bình thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các nhiệm vụ chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong thời chiến, người lính phải đi đầu trong chiến tranh bảo vệ đất nước. Trong thời bình, cán bộ ngoại giao phải đi đầu trong kiến tạo hòa bình, bảo vệ Tổ quốc và thu hút nguồn lực cho phát triển đất nước.

Tại phiên khai mạc, hội nghị ngoại giao lần thứ 28 đã nghe nhiều tham luận của lãnh đạo các bộ, ngành nhằm phối hợp chặt chẽ hơn giữa các lực lượng làm công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Hội nghị ngoại giao lần thứ 28 diễn ra từ hôm nay (16/12) đến ngày 20/12./.

Phản hồi

Các tin/bài khác