Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghệ xử lý chất thải thu hồi năng lượng

(VOV5) -Hai Bộ giao Tổng cục Môi trường chủ trì tổ chức phiên họp hàng năm nhằm đưa ra các nội dung cụ thể về hoạch định chính sách, hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến quản lý chất thải.

Ngày 20/2, thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản về việc chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý chất thải, nhất là việc áp dụng công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt phát điện tại Việt Nam, hai Bộ thành lập Ủy ban hỗn hợp quản lý chất thải và 3R (giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng). Đồng thời, hai Bộ giao Tổng cục Môi trường chủ trì tổ chức phiên họp hàng năm nhằm đưa ra các nội dung cụ thể về hoạch định chính sách, hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến quản lý chất thải.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Môi trường tiến hành cuộc họp với Tổng cục Tái tạo môi trường và Tuần hoàn vật chất Nhật Bản để cùng trao đổi nội dung tổng quan, mục tiêu và các hoạt động tiến hành, hiện trạng các vấn đề cần tập trung từ phía Việt Nam và bàn về các hoạt động của Ủy ban hỗn hợp trong năm 2020.

Tiếp đó, Tổng cục Môi trường cũng phối hợp với Tổng cục Tái tạo môi trường và Tuần hoàn vật chất của Nhật Bản tổ chức Hội thảo về chính sách hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản đối với các địa phương để phát triển các dự án đốt rác thu hồi năng lượng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác