Ra mắt cuốn sách "Tù chính trị câu lưu Côn Đảo (1957-1975) - Từ thực tiễn nhìn lại"

(VOV5)- Nội dung của cuốn sách thể hiện lại tiến trình lịch sử cuộc chiến đấu anh dũng của lực lượng tù chính trị câu lưu tại nhà tù Côn Đảo.


Ngày 8/2, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Cơ quan đại diện tại Đà Nẵng và Ban liên lạc tù chính trị Côn Đảo Đà Nẵng, tổ chức buổi giới thiệu cuốn sách "Tù chính trị câu lưu Côn Đảo (1957-1975) - Từ thực tiễn nhìn lại".

Nội dung của cuốn sách thể hiện lại tiến trình lịch sử cuộc chiến đấu anh dũng của lực lượng tù chính trị câu lưu tại nhà tù Côn Đảo. Cuốn sách chú trọng đi sâu vào các chuyên đề lớn của cuộc chiến đấu như: Xây dựng tổ chức Đảng lãnh đạo trong tù, nhiệm vụ chính trị chủ yếu đấu tranh bảo vệ khí tiết; công tác chính trị-tư tưởng; công tác binh chính vận (công tác tranh thủ) phân hóa hàng ngũ địch; cuối cùng rút ra được những nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc chiến đấu.

Tác giả Đỗ Hằng, Chủ biên cuốn sách cho biết: "Là những người trong cuộc, vừa là chiến đấu viên vừa là lãnh đạo cuộc chiến tại nhà tù Côn Đảo, chúng tôi có thể thẳng thắn nhìn lại quá khứ. Những ghi chép được thể hiện trong cuốn sách nhằm để ghi dấu ấn một thời quá khứ hào hùng cũng như những gì còn bổ ích cho đời sau"./.

Phản hồi

Các tin/bài khác