Thủ tướng phê duyệt Đề án điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số

(VOV5)- Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Ðề án điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Ðề án điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số, nhằm hình thành hệ thống thông tin, số liệu thống kê phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Kinh phí thực hiện công tác này do ngân sách trung ương cấp. Theo đó, sẽ tiến hành điều tra, thu thập thông tin về dân số và phân bố dân cư; tiếp cận cơ sở hạ tầng; kinh tế; nghèo đói, an sinh xã hội; văn hóa, xã hội; giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực...


Thủ tướng phê duyệt Đề án điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số  - ảnh 1

Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội  của 53 dân tộc thiểu số không chỉ hướng đến việc đánh giá trình độ phát triển của các dân tộc thiểu số so với mặt bằng chung của cả nước, đồng thời còn đánh giá sự bình đẳng giữa các dân tộc. Từ đó làm tiền đề để xây dựng chính sách dân tộc góp phần khuyến khích, hỗ trợ để đồng bào dân tộc phát huy được nội lực, giảm bớt sự chênh lệch giữa trình độ phát triển của các dân tộc. Lần thứ nhất điều tra trong quý I năm 2015./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác