Đưa di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc vào danh mục quần thể di tích đề cử di sản thế giới

(VOV5) -  Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa nhất trí chủ trương phối hợp cùng Quảng Ninh và Bắc Giang lập hồ sơ xét công nhận quần thể di tích danh thắng Yên Tử là di sản thế giới.


 Quần thể di tích danh thắng Yên Tử gồm khu di tích Yên Tử, khu di tích lăng mộ Nhà Trần ở Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Giang) và khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc (tỉnh Hải Dương). Các di tích danh thắng trên liên quan đến hành trang, sự nghiệp của Trúc Lâm Tam Tổ, phân bố trải rộng ra trên nhiều di tích của cả ba tỉnh, tạo thành một không gian tôn giáo, văn hóa đặc trưng. Trong đó, quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc - Thanh Mai của Hải Dương có vị trí rất quan trọng, vì đây là những nơi đã ghi dấu ấn cuộc đời hành đạo của Trúc Lâm Tam Tổ và công đức của các vị Tổ như Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang trong việc xây dựng tôn tạo di tích và hoằng dương đạo pháp. 

Phản hồi

Các tin/bài khác