Hoạt động bảo vệ môi trường phải dựa vào nhân dân

(VOV5) - Đây là khẳng định của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trong phát biểu chỉ đạo buổi họp ra mắt Ban chỉ đạo Chương trình phối hợp tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và triển khai các chương trình hoạt động giai đoạn 2016 – 2020 do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức ngày 15/4. 


Tham dự buổi họp có các chức sắc của 14 tôn giáo trên cả nước, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc tổ chức Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NCA Việt Nam). Tại buổi họp, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần căn cứ vào đặc thù, điều kiện sinh hoạt, tập quán của từng tôn giáo, từng địa phương để xác định nhiệm vụ, phương án cụ thể thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp. Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị chức sắc của 40 tổ chức tôn giáo trên cả nước tiếp tục phát huy tối đa vai trò định hướng hành vi bảo vệ môi trường cho người dân tại cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng khác ở các cấp để vận động thực hiện và giám sát việc thực hiện việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan.

Phản hồi

Các tin/bài khác