Hội thảo về người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam: Lê Đức Thọ

(VOV5) - Ông Lê Đức Thọ là một trong những đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng và tham gia tích cực hoạt động trong các phong trào cách mạng. 

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh ông Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021), chiều 7/10, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề: Đồng chí Lê Đức Thọ- Người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Hội thảo về người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam: Lê Đức Thọ - ảnh 1Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh:  vov.vn

Sinh ra tại quê hương Nam Định giàu truyền thống yêu nước. Năm 1930, ông Lê Đức Thọ là một trong những đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng và tham gia tích cực hoạt động trong các phong trào cách mạng. Bằng trí tuệ, bản lĩnh, tài năng của một nhà lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm, ông Lê Đức Thọ đã có những đóng góp xuất sắc thực hiện thắng lợi chủ trương vừa đánh, vừa đàm của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bàn đàm phán Pari, góp phần to lớn giải phóng miền Nam, thu non sông về một mối.

Là người gắn bó và có công lao to lớn đối với công tác tổ chức, xây dựng Đảng, ông Lê Đức Thọ góp phần quan trọng vào  việc tổ chức thành công các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3,4,5 và 6. Tại hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 64 năm hoạt động cách mạng ông Lê Đức Thọ luôn nêu cao phẩm chất “Cầm kiệm liêm chính-Chí công vô tư” thẳng thắn trong công việc, đồng thời giản dị khiêm tốn trong cuộc sống. Ông đã nêu tấm gương sáng về đạo đức cách mạng trong các thế hệ cán bộ đảng viên học tập, noi theo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác