Quẩn thể danh thắng Yên Tử vào danh mục di sản đề cử của UNESCO

Quẩn thể danh thắng Yên Tử vào danh mục di sản đề cử của UNESCO - ảnh 1

Đường lên Chùa Đồng - Yên Tử


(VOV5) Website chính của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hiệp quốc (UNESCO) đã đưa danh thắng Yên Tử của Việt Nam vào danh mục các di sản dự kiến sẽ được nộp hồ sơ trong giai đoạn tới. Từ năm 2012, tỉnh Quảng Ninh đã lập ý tưởng và làm hồ sơ đưa danh thắng Yên Tử vào vị trí đề cử di sản thế giới. Bộ hồ sơ này sẽ được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng ninh khẩn trương xây dựng để có thể hoàn thiện vào tháng 9/2015, sau đó tiếp tục chỉnh sửa và nộp lên UNESCO trong năm 2016 để có thể được xem xét công nhận di sản thế giới vào năm 2017. So sánh với di sản thế giới như Vịnh Hạ Long, thì khu Danh thắng Yên Tử có đầy đủ tiêu chí trong việc bảo vệ tính nguyên vẹn của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử.

          Phạm Phong - Văn phòng đại diện VOV tại Quảng Ninh

Phản hồi

Các tin/bài khác