Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa

(VOV5) - Cuốn sách gồm 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Chiều nay (21/06), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách được triển khai từ tháng 03/2023, và ra mắt đúng dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/1925 - 21/06/2024).

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa - ảnh 1Lễ ra mắt cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Cuốn sách gồm 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, trong đó bài viết sớm nhất là năm 1968. Nội dung các bài phát biểu, bài viết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập, tạo nguồn lực nội sinh và huy động sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cuốn sách được bố trí thành ba phần: Văn hóa là hồn cốt của dân tộc; Phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững; Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa - ảnh 2Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Trong cuốn sách cũng có hơn 90 bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các hoạt động văn hóa; các chuyến đi thăm, làm việc với các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong ngành Văn hóa; các buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ, trí thức trên mọi miền Tổ quốc.

Để lan tỏa giá trị của cuốn sách đến đông đảo nhân dân trong và ngoài nước, cùng với việc xuất bản sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách phục vụ nhân dân, bạn đọc trong nước và nước ngoài trên trang web: sachquocgia.vn. Ngay sau Lễ ra mắt cuốn sách, Nhà xuất bản sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan biên dịch nội dung cuốn sách ra nhiều ngoại ngữ, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác