Triển lãm sách kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(VOV5) - Triển lãm gồm hơn 700 tác phẩm, được chia thành các gian trưng bày theo 4 nội dung.

Triển lãm Sách nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc sáng 20/01, tại Thư viện Quốc gia, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Triển lãm gồm hơn 700 tác phẩm, được chia thành các gian trưng bày theo 4 nội dung: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời bước ngoặt của lịch sử cách mạng Việt Nam; Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước; Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới đất nước; Phát huy truyền thống vẻ vang xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh đất nước giàu đẹp văn minh.

Bà  Kiều Thúy Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, cho biết: “Đây là cơ hội để bạn đọc và nhân dân cả nước tìm hiểu thêm về bối cảnh lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc thành lập và lãnh đạo Đảng… Đồng thời cũng là dịp để nhiều người biết được rõ hơn về mốc son chói lọi và bài học kinh nghiệm trên chặng đường 90 năm vinh quang của Đảng, về truyền thống trung thành vô hạn của Đảng với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác