Bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn

(VOV5) - Hội thảo nhằm đánh giá toàn diện về: vị trí, vai trò, quy mô, ý nghĩa, giá trị của Quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn qua các thời kỳ lịch sử.

Nhằm công bố các kết quả, thành tựu nghiên cứu về quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn, ngày 24/9 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện giá trị, bảo tồn và phát huy quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn” tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn - ảnh 1Hội thảo “Nhận diện giá trị, bảo tồn và phát huy Quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn”. Ảnh: BTC cung cấp

Hội thảo nhằm đánh giá toàn diện về: vị trí, vai trò, quy mô, ý nghĩa, giá trị của Quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn qua các thời kỳ lịch sử; bổ sung căn cứ khoa học phục vụ cho việc nghiên cứu xây dựng hồ sơ khoa học Quần thể di tích lịch sử Thương cảng Vân Đồn đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Kết quả chuyên môn của Hội thảo khoa học góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử và những giá trị văn hóa tiêu biểu của Quảng Ninh và thương cảng quốc tế Vân Đồn, đồng thời tiếp tục làm sáng tỏ các luận cứ khoa học, tạo hành lang pháp lý cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Trên cơ sở định hướng phát triển của Quảng Ninh gắn với các giá trị di sản, đưa Khu kinh tế Vân Đồn sớm trở thành Khu kinh tế tri thức có trình độ khoa học và công nghệ cao, một Đô thị biển thông minh, xanh, sạch; một Không gian sinh thái văn hóa tiêu biểu, là vùng động lực phát triển của Quảng Ninh, vùng duyên hải Đông Bắc và đất nước; gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn, phát triển văn hóa, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác