Công bố báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018

(VOV5) - Báo cáo là sản phẩm của quá trình nghiên cứu, khảo sát và phân tích chuyên sâu của nhóm chuyên gia kết hợp với sự tham gia tích cực của các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. 

Công bố báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018 - ảnh 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 17/8, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính tổ chức công bố báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018.

Báo cáo là sản phẩm của quá trình nghiên cứu, khảo sát và phân tích chuyên sâu của nhóm chuyên gia kết hợp với sự tham gia tích cực của các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. Qua những dữ liệu chứng thực, đo lường, trải nghiệm của doanh nghiệp, từ đó xác định nguyên nhân gây nên gánh nặng thực thi thủ tục hành chính của doanh nghiệp; với trọng tâm là 8 nhóm thủ tục hành chính có tác động nhiều đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đây được coi là dữ liệu cơ sở phục vụ việc đánh giá tính hiệu quả của nỗ lực cải cách theo từng nhóm thủ tục hành chính và vùng miền, địa phương.

Kết quả khảo sát cho thấy 2 trong 3 nhóm thủ tục dẫn đầu với chi phí tuân thủ thấp nhất là nhóm Thuế và Hải quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Là cơ quan chủ trì xây dựng Luật doanh nghiệp và nghị quyết số 19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhóm thủ tục đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng. Bốn nhóm thủ tục hành chính là Đất đai, Đầu tư, Môi trường và Xây dựng có mối quan hệ mật thiết với nhau đứng ở nửa cuối của bảng xếp hạng. Trong đó, nhóm thủ tục thủ tục hành chính Môi trường và Xây dựng có mức chi phí tuân thủ ở mức cao cách biệt so với nhóm thủ tục khác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác