Đến năm 2030, 100% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục

(VOV5) - Đây là mục tiêu của Chương trình "Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 - 2030", mới được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký phê duyệt ngày 26/12/2022.

Đến năm 2030, có ít nhất 25% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 95% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến cơ sở giáo dục mầm non; 100% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.

Đến năm 2030, 100% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục  - ảnh 1Chương trình Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 - 2030 đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 25% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 95% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến cơ sở giáo dục mầm non. Ảnh: Đỗ Quyên/ congdankhuyenhoc.vn

Đây là mục tiêu của Chương trình "Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 - 2030", mới được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký phê duyệt ngày hôm qua. Chương trình cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học nhờ, phòng học tạm; xây mới trường học với đầy đủ trang thiết bị học tập.

Chương trình "Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 - 2030" nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền; tăng cơ hội của trẻ em được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng trên cơ sở phấn đấu bảo đảm các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất: trường, lớp học... Song song với đó là bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị văn hóa cho vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác