Giải thưởng Danh hiệu Sao Khuê 2020 đóng góp vào quá trình chuyển đổi số của Việt Nam

(VOV5) - Tối 16/5, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) chính thức công bố và trao Danh hiệu Sao Khuê 2020.

112 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin tiêu biểu đã được bình chọn nhận giải thưởng Sao Khuê 2020. TOP 10 Danh hiệu Sao Khuê 2020 thuộc 10 doanh nghiệp có sản phẩm, giải pháp đều ứng dụng các công nghệ mới của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhiều nhất là trí tuệ nhân tạo.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA, Chủ tịch Ban Tổ chức Danh hiệu Sao Khuê 2020, cho biết: Thông qua việc đánh giá Danh hiệu, Ban Tổ chức nhận thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam. Chất lượng của các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin tham gia chương trình đã cao hơn trước rất nhiều. Nhiều sản phẩm, giải pháp, ứng dụng được đánh giá nằm trong top đầu các ứng dụng về công nghệ mới xuất sắc của khu vực và thế giới.

Đánh giá về các sản phẩm nhận giải thưởng Danh hiệu Sao Khuê 2020, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm khẳng định: Việc đưa những tiêu chí công nghệ 4.0 và bổ sung hạng mục chuyển đổi số vào hệ thống giải thưởng đã kịp thời cổ vũ mạnh mẽ, định hướng doanh nghiệp và thị trường tham gia đóng góp tích cực vào việc hiện thực hóa chiến lược “Make in Vietnam” ("Sản xuất tại Việt Nam), đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác