Hà Nội sẽ có ứng dụng công dân Thủ đô số (iHaNoi)

(VOV5) - Thành phố Hà Nội sẽ công bố ứng dụng công dân Thủ đô số (iHaNoi); Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố trên VnelD.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch vận hành một số ứng dụng nền tảng theo Đề án 06 của Chính phủ (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, thành phố Hà Nội sẽ công bố ứng dụng công dân Thủ đô số (iHaNoi); Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố trên VnelD; Cấp lý lịch tư pháp trên VnelD; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (E-Cabinet) tích hợp với phòng họp thông minh. Đây là nỗ lực trong đẩy mạnh xây dựng nền tảng xã hội, mở các kênh tương tác trực tiếp giữa các cấp chính quyền với người dân, doanh nghiệp trên môi trường số… Trong đó, ưu tiên công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, cấp lý lịch tư pháp cho người dân trên ứng dụng VneID; thu phí không dùng tiền mặt các điểm đỗ xe, bãi xe tĩnh; tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thu thuế, sử dụng hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh cá thể, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số của thành phố.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác