Hội thảo “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”

(VOV5) - Tham luận của các đại biểu tại hội thảo đã nêu bật và làm rõ những luận điểm trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức nhân ái

Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” diễn ra sáng 22/08, tại Hà Nội, với sự tham dự của ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cùng các nhà  khoa học. Hội thảo được tổ chức nhân Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Tham luận của các đại biểu tại hội thảo đã nêu bật và làm rõ những luận điểm trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức nhân ái, phong cách giản dị, tinh thần nêu gương của Người về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về vai trò và giá trị thực tiễn của việc nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị. Đồng thời, làm rõ hơn hơn đạo đức “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc và trong cuộc đời, sự nghiệp của Người; làm sâu sắc hơn đạo đức “nêu gương” trong sáng, giản dị, có sức cảm hóa, thu hút cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo.

Hội thảo “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” - ảnh 1

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, khẳng định:  Khiêm tốn, trung thực, giản dị, nhân ái vị tha và bao dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là cả một hệ giá trị mà chúng ta cần nhận thức và theo đuổi để thực hành trong cuộc sống với mình, với người, với việc. Bác căn dặn cán bộ đảng viên là phê bình việc chứ không phê bình người, tức là Bác rất tôn trọng nhân cách của từng người.

Cùng quan điểm, ông Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, cho rằng cần làm cho việc học tập và noi theo tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành một nhu cầu văn hóa, tự giác, thành động lực tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân:  Phải nhận thức rõ rằng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải việc làm cao siêu, to tát mà rất gần gũi, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và sinh hoạt hằng ngày. Phương châm thực hiện cần quán triệt ở đây là: “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương cho quần chúng nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác