Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện dân chủ ở cơ sở

(VOV5) - Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tổ chức thường xuyên các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ...

Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện dân chủ ở cơ sở - ảnh 1

Quang cảnh Hội thảo - Ảnh: mattran.org.vn

Chiều 3/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn - thực trạng và giải pháp”.

Khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là tác nhân quan trọng của dân chủ, tạo nên sự đồng thuận mạnh mẽ, các đại biểu nhất trí cho rằng thời gian tới, tổ chức Mặt trận các cấp cần chủ động hơn trong quá trình đề xuất dự án, chương trình, kế hoạch, biện pháp nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các quyết sách lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tổ chức thường xuyên các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ từ lãnh đạo chủ chốt đến cán bộ chuyên môn ở các cấp, nhất là cán bộ ở cơ sở để người thi hành công vụ hiểu rõ, thực hiện đúng quy chế dân chủ cơ sở.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác