Phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”

(VOV5) - Mục tiêu chung của Đề án là tiếp tục và tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng xã hội học tập bảo đảm đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030". Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì, điều phối thực hiện Đề án.

Phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” - ảnh 1Mọi người dân đều có cơ hội, bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở. Ảnh: yenbai

Mục tiêu chung của Đề án là tiếp tục và tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng xã hội học tập bảo đảm đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Duy trì và phát huy truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ và cộng đồng; xây dựng môi trường học tập suốt đời tại nơi làm việc đáp ứng các yêu cầu về năng suất, hiệu quả, chuẩn mực đạo đức và tác phong văn hóa nghề nghiệp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác