Tập trung triển khai Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược biển Việt Nam

(VOV5) - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tiếp tục xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ được giao; chuẩn bị tốt cho Kế hoạch tổng thể thực hiện Nghị quyết của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là những nhiệm vụ chính được Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đề ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, được tổ chức chiều 17/7.

Tập trung triển khai Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược biển Việt Nam - ảnh 1

Quang cảnh hội nghị. - Nguồn: Bộ Tài Nguyên Môi Trường

Theo đó, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tiếp tục xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; các Quy chế quản lý tài chính, quy định kỹ thuật đối với các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình trọng điểm; triển khai quản lý, vận hành có hiệu quả Trung tâm Kiểm định và Quản lý bến đỗ; nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển đội tàu điều tra, khảo sát, nghiên cứu biển; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản biển, hải đảo để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm số hóa, tích hợp và chia sẻ với các địa phương ven biển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác