Thanh niên Việt Nam đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước

(VOV5) - Diễn đàn Tiếng nói trẻ tập hợp 500 đại biểu trẻ ưu tú, cùng sự tham dự của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạt động xã hội. 

Thanh niên Việt Nam đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước - ảnh 1

Ảnh minh họa

Ngày 22/10, tại Hà Nội, Tổ chức Thanh niên Quốc tế độc lập phi chính phủ, phi lợi nhuận AIESEC Việt Nam phối hợp với phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn Tiếng nói trẻ - YouthSpeak Forum Việt Nam 2017.

Diễn đàn Tiếng nói trẻ - YouthSpeak Forum Việt Nam 2017, tập hợp 500 đại biểu trẻ ưu tú, cùng sự tham dự của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạt động xã hội. Các đại biểu cùng đưa ra những ý tưởng và biến thành hành động thực tế để đóng góp vào 17 mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu của Liên hợp quốc. 

17 mục tiêu phát triển bền vững trong chương trình hành động của Liên hợp quốc hướng tới giải quyết ba nhóm vấn đề chính là đói nghèo, bất bình đẳng giới và ô nhiễm môi trường. Muốn hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững lớn, phải xây dựng được mục tiêu phát triển bền vững cho từng sản phẩm nhỏ.

Diễn đàn Tiếng nói trẻ Việt Nam 2017 còn thảo luận về những cơ hội và thách thức đối với thế hệ trẻ trong cách mạng công nghiệp 4.0.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác