Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình

(VOV5) - Hội nghị là sự kiện quan trọng trong hoạt động nghiên cứu, triển khai và ứng dụng của ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam

Ngày 8/10, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành Năng lượng nguyên tử. Hội nghị là sự kiện quan trọng trong hoạt động nghiên cứu, triển khai và ứng dụng của ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam, đồng thời là nơi trao đổi ý tưởng, kinh nghiệm cũng như sự hợp tác nghiên cứu giữa các cán bộ trẻ thuộc các đơn vị trong và ngoài Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhằm xác định phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu cần thiết, góp phần xây dựng đội ngũ nghiên cứu trẻ trong ngành năng lượng hạt nhân ngày càng vững mạnh.

Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình - ảnh 1Quang cảnh hội nghị. Nguồn:  qdnd.vn

Hội nghị còn thảo luận các vấn đề như: Truy xuất nguồn gốc và triển vọng để ứng dụng công nghệ hạt nhân; Công cụ hỗ trợ khai thác thông tin sở hữu trí tuệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, tạo lập, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ; vai trò của phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong hội nhập quốc tế; chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn sâu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác