Xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở bảo đảm trật tự an toàn xã hội

(VOV5) - Luật Công an nhân dân năm 2018 quy định Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Sáng 8/2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng Dự án Luật tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”.

Luật Công an nhân dân năm 2018 quy định Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tham gia hỗ trợ cùng với lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự còn có các lực lượng khác như bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách.

Xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở bảo đảm trật tự an toàn xã hội - ảnh 1Hội thảo khoa học cấp bộ “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng Dự án Luật tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”. Ảnh: Việt Cường/VOV

Theo các đại biểu, việc xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở cần bám sát các quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Nguyên Cục trưởng Cục pháp chế, Bộ Công an đề nghị: “Xây dựng luật làm sao phải luật hóa cụ thể chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ một cách khả thi.
Đây là yêu cầu hết sức quan trọng, đồng thời phải có các quy định để hạn chế việc lạm quyền tùy tiện và lợi dụng việc tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Xây dựng Luật lực lượng tham gia bảo vệ cơ sở phải chú trọng đến việc sắp xếp, bố trí lực lượng ở cơ sở theo hướng thống nhất kiện toàn tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và quan hệ phối hợp công tác”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác