Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có giá trị nền tảng

(VOV5) - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng trong đời sống xã hội Việt Nam trong nhiều năm nay. 

Đúng dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về  “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhiều điển hình trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thấy việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể, thiết thực đã trở thành việc làm hằng ngày của cán bộ các cấp và người dân.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có giá trị nền tảng - ảnh 1

ảnh minh họa: nguồn tư liệu

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng trong đời sống xã hội Việt Nam trong nhiều năm nay. Năm 2016, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã ra Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lên tầm cao mới..

Những phương pháp mới, những cách làm hay

Trong năm 2016, chuyên đề về: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nội dung sinh hoạt được chú trọng tại các chi bộ Đảng, đoàn thể ở các cơ quan, đơn vị trong cả nước. Nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được vào giáo trình, chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đồng thời, công tác thông tin tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Nhờ đó, nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần được nâng lên. Các cấp ủy Đảng, chính quyền ở nhiều địa phương đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay thiết thực hiệu quả. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thành ủy Hà Nội, cho biết: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh dần được thẩm thấu dần trở thành ý thức tự thân của cán bộ đảng viên và đặc biệt là một trong những tiêu chí phấn đấu của các tập thể. Từ đó xuất hiện những mô hình hay ở nhiều địa phương đơn vị. Cụ thể như mô hình công chức trẻ làm việc ngày thứ 7 hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến. Ở các bệnh viện Hà Nội điển hình là Bệnh viện Tim Hà Nội những tấm gương học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ lương y như mẹ hiền; phong trào xây dựng nông thôn mới thành phố có nhiều tấm gương sáng tự nguyện hiến đất để làm đường.

Chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về xây dựng Đảng có vị trí đặc biệt quan trọng. Thực hiện Chỉ thị 05, năm 2017 là chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nêu rõ: việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thước đo quan trọng nhất vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, trong việc góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo về Tổ quốc trong tình hình mới. Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công việc thường xuyên cũng như đột xuất, cấp ủy các cấp phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy tư tưởng của Người để soi rọi suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc, thật sự dân chủ, khoa học, sát dân, "nói đi đôi với làm", tạo động lực mới và chuyển biến thật rõ nét trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành”.

Trong năm 2017 này, mỗi cấp, mỗi đơn vị đều xác định rõ những việc trọng tâm, những khâu đột phá tạo ra bước chuyển trong thực hiện Chỉ thị 05; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách thủ tục hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cũng như những vấn đề tồn đọng, bức xúc lâu nay ở các cấp, cơ quan, bộ ngành. Hầu hết các địa phương đã tiến hành công khai kế hoạch thực hiện nhằm tạo sức lan tỏa, quán triệt phương châm: "trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau", "học đi đôi với làm theo", chú trọng nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác