ຍົກສູງບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ຍົກສູງບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

​​ເພື່ອ​ຍົກ​ສູງ​ບົດບາດ​ຂອງ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ, ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຕ້ອງ​ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະພາ​ບກ່ຽວ​ກັບ ...